การเรียนแบบ Online
 
  แผนกวิชา

 ตำราเอกสารการเรียนรู้

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 
Visitors


  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร พลสารวัตร รุ่นที่ ๔๐

                            ๑๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการต่อสู้ป้องกันตัวรุ่นที่ ๓๑   
                          ๒๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐
พิธีไหว้ครูหลักสูตร การต่อสู้ป้องกันตัว รุ่นที่ ๓๑ 
๔ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐

พิธีไหว้ครู หลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ ๒๒ (๒/๖๑) 
๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐
 
สาระน่ารู้ 
การศึกษาหลักสูตรต่างๆ

    การฝึกการปฏิบัติงานทหารสารวัตร โรงเรียนทหารสารวัตร  จัดการฝึกให้กับกำลังพลภายในหน่วยและผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ทหารสารวัตร มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรทหาร โดยมีการจัดการฝึกในเรื่อง การต่อสู้ป้องกันตัว การยิงปืนฉับพลัน การนำขบวน การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การเข้าปฏิบัติการในตัวอาคาร การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การจับกุมตรวจค้น การควบคุมการจราจร การลาดตระเวณเส้นทาง และการควบคุมการจลาจล


การแข่งขันกีฬาภายให้เพื่อให้กำลังพล
 มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงมีความสามัคคี และเป็นการ สร้างมิตรภาพต่อกัน
 

 การสนับสนุนหน่วยต่างๆ นอก กห.   ซึ่งต้องการให้กำลังพลของหน่วยมีการพัฒนาความสามารถและนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต

       การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงการทำงานของตนเอง

 
วิชาการต่อสู้ป้องกันตัวของโรงเรียนทหารสารวัตร

           มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของไทย นอกจากนนี้ยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งมวยไทยขั้นพื้นฐานนั้นมีการใช้ทุกส่วนของร่างกายผ่านท่าทางการเตะ ต่อย เข่า ศอก ฝึกมวยจะช่วยในด้านการควบคุมตัวเอง ฝึกสมาธิ ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น และความมีระเบียบวินัย