การเรียนแบบ Online 
  แผนกวิชา

  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 
Visitors

พิธีไหว้ครูหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๓๗ 
และนายสิบอาวุโส รุ่นที่ ๔๙
๑๔ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑๐๐

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่นที่ ๔๙ 
๑๑ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐

  พิธีประดับเครื่องหมายศ มอบประกาศนียบัตร 
และปิดการศึกษา
หลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ ๒๒ (๒/๖๑)
๓๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐

      พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๓๗   
                        ๒๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐
 
สาระน่ารู้ 
การศึกษาหลักสูตรต่างๆ

    การฝึกการปฏิบัติงานทหารสารวัตร โรงเรียนทหารสารวัตร  จัดการฝึกให้กับกำลังพลภายในหน่วยและผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ทหารสารวัตร มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรทหาร โดยมีการจัดการฝึกในเรื่อง การต่อสู้ป้องกันตัว การยิงปืนฉับพลัน การนำขบวน การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การเข้าปฏิบัติการในตัวอาคาร การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การจับกุมตรวจค้น การควบคุมการจราจร การลาดตระเวณเส้นทาง และการควบคุมการจลาจล


การแข่งขันกีฬาภายให้เพื่อให้กำลังพล
 มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงมีความสามัคคี และเป็นการ สร้างมิตรภาพต่อกัน
 

 การสนับสนุนหน่วยต่างๆ นอก กห.   ซึ่งต้องการให้กำลังพลของหน่วยมีการพัฒนาความสามารถและนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต

       การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงการทำงานของตนเอง

 
วิชาการต่อสู้ป้องกันตัวของโรงเรียนทหารสารวัตร

           มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของไทย นอกจากนนี้ยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งมวยไทยขั้นพื้นฐานนั้นมีการใช้ทุกส่วนของร่างกายผ่านท่าทางการเตะ ต่อย เข่า ศอก ฝึกมวยจะช่วยในด้านการควบคุมตัวเอง ฝึกสมาธิ ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น และความมีระเบียบวินัย