การเรียนแบบ Online

 
  แผนกวิชา

 
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 
Visitors

 เปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบชั้นต้น 
ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓  
                        ๑๗ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐

พิธีไหว้ครูหลักสูตร นายสิบชั้นต้น 
ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓
๑๙ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐
 พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ ๒๓   
                          ๑ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐

 พิธีไหว้ครูหลักสูตร  นนส.ทบ. รุ่นที่ ๒๓  
๗ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐
 
สาระน่ารู้ 
การศึกษาหลักสูตรต่างๆ

    การฝึกการปฏิบัติงานทหารสารวัตร โรงเรียนทหารสารวัตร  จัดการฝึกให้กับกำลังพลภายในหน่วยและผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ทหารสารวัตร มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรทหาร โดยมีการจัดการฝึกในเรื่อง การต่อสู้ป้องกันตัว การยิงปืนฉับพลัน การนำขบวน การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การเข้าปฏิบัติการในตัวอาคาร การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การจับกุมตรวจค้น การควบคุมการจราจร การลาดตระเวณเส้นทาง และการควบคุมการจลาจล

การแข่งขันกีฬาภายให้เพื่อให้กำลังพล
 มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงมีความสามัคคี และเป็นการ สร้างมิตรภาพต่อกัน
 

 การสนับสนุนหน่วยต่างๆ นอก กห.   ซึ่งต้องการให้กำลังพลของหน่วยมีการพัฒนาความสามารถและนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต

       การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงการทำงานของตนเอง

 
วิชาการต่อสู้ป้องกันตัวของโรงเรียนทหารสารวัตร

           มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของไทย นอกจากนนี้ยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งมวยไทยขั้นพื้นฐานนั้นมีการใช้ทุกส่วนของร่างกายผ่านท่าทางการเตะ ต่อย เข่า ศอก ฝึกมวยจะช่วยในด้านการควบคุมตัวเอง ฝึกสมาธิ ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น และความมีระเบียบวินัย