การเรียนแบบ Online
 
  แผนกวิชาการสอน

  
Visitors
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑        ๗ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐  


 พิธีเปิดการอบรมพลสารวัตร สำหรับทหารสารวัตรหญิงที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ๓ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐
 


    พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๔๔ ๒๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐  


พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร พลสารวัตร รุ่นที่ ๓๙ ๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐
 
สาระน่ารู้ 
การศึกษาหลักสูตรต่างๆ

    การฝึกการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร โรงเรียนทหารสารวัตร  มีการฝึกให้กับกำลังพลภายใน และผู้ที่เข้ามารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร  มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่  รู้ถึงการปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า  มีการฝึกแบ่งออกเป็น  สถานีต่างๆ  เช่น การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การอารักขาบุคคลสำคัญ การต่อสู้ป้องกันตัว การเข้าจับกุมภายในตัวอาคาร และอื่นๆ

การแข่งขันกีฬาภายให้เพื่อให้กำลังพล มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงมีความสามัคคี และเป็นการ สร้างมิตรภาพต่อกัน
 

 การสนับสนุนหน่วยต่างๆ นอก กห.   ซึ่งต้องการให้กำลังพลของหน่วย   มีการพัฒนาความสามารถและนำ
 สิ่งที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานจริง       อนาคต

       การฝึกปฏิบัติงานในสถาน ที่จริง โดยมีการจำลอง สถาณการณ์ต่างๆให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  และปรับปรุงการทำงานของตนเอง

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ